۶۹ پناهجوی افغان در ترکیه دستگیر شدند

0
71

۶۹ پناهجوی افغان در ترکیه دستگیر شدند

به گفته پلیس در این عملیات یک قاچاقچی انسان نیز دستگیر شد. رسانه های ترکیه صدها پناهجوی افغان را به دلیل اقامت غیرقانونی دستگیر کرده و آنها را به کشورشان باز می گرداند.

بر اساس آخرین آمار وزارت کشور ترکیه در سه ماه گذشته نزدیک به 50 قاچاقچی انسان در شهرهای مختلف این کشور دستگیر شده اند. این وزارت همچنان گفته است که در سال 2023، در مجموع 68687 مهاجر افغان دستگیر و اخراج شده اند.

 

(2024 / 2 / 12    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، ۶۹ پناهجوی افغان در شهر دیاربکر بازداشت شده اند. بر اساس این گزارش، پناهجویان دستگیر شده شامل سه شهروند بنگلادش و پاکستان هستند.

به گفته پلیس در این عملیات یک قاچاقچی انسان نیز دستگیر شد. رسانه های ترکیه صدها پناهجوی افغان را به دلیل اقامت غیرقانونی دستگیر کرده و آنها را به کشورشان باز می گرداند.

خبرهای مرتبط به این:

توزیع مسکن و زمین های کشاورزی بین پناهجویان بازگشته آغاز می شود

بر اساس آخرین آمار وزارت کشور ترکیه در سه ماه گذشته نزدیک به 50 قاچاقچی انسان در شهرهای مختلف این کشور دستگیر شده اند. این وزارت همچنان گفته است که در سال 2023، در مجموع 68687 مهاجر افغان دستگیر و اخراج شده اند.

Leave a reply