شاروالی کابل تأسیسات ساخته شده غیرقانونی در ناحیه هشتم را تخریب کرد

0
36

شاروالی کابل تأسیسات ساخته شده غیرقانونی در ناحیه هشتم را تخریب کرد

به گفته مسئولین ناحیه هشتم، وی در این بیانیه نوشته است که؛ اخیراً تأسیسات غیرقانونی غاصبان در عرصه‌های سبز و جاده‌های دویست خانوار این منطقه تخریب شد و در روزهای آینده بقیه مناطق نیز تحت پوشش طرح عملیاتی قرار خواهند گرفت.

به گفته مسئولان، با تعدادی از فرصت‌طلبانی که در سال‌های گذشته به عرصه‌های سبز و بزرگراه‌ها متجاوز شده و با ایجاد تأسیسات زیرساخت‌های شهری به‌طور غیرقانونی ایجاد کرده بودند نیز برخورد قانونی شد.

 

(2024 / 2 / 12   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

شاروالی کابل در یک اعلامیه مکتوب در صفحه ایکس خود گفته است که مسوولان حوزه هشتم ده ها ساحات سبز و پل های غصب شده را در مناطق مختلف بازگردانده اند و این سلسله همچنان ادامه دارد.

به گفته مسئولین ناحیه هشتم، وی در این بیانیه نوشته است که؛ اخیراً تأسیسات غیرقانونی غاصبان در عرصه‌های سبز و جاده‌های دویست خانوار این منطقه تخریب شد و در روزهای آینده بقیه مناطق نیز تحت پوشش طرح عملیاتی قرار خواهند گرفت.

خبرهای مرتبط به این:

شاروالی کابل: کار ساخت و ساز در مناطق شهری به سرعت جریان دارد

به گفته مسئولان، با تعدادی از فرصت‌طلبانی که در سال‌های گذشته به عرصه‌های سبز و بزرگراه‌ها متجاوز شده و با ایجاد تأسیسات زیرساخت‌های شهری به‌طور غیرقانونی ایجاد کرده بودند نیز برخورد قانونی شد.

Leave a reply