آمریکا: موشک دوربرد ایران تهدید ایجاد می کند

0
87

آمریکا: موشک دوربرد ایران تهدید ایجاد می کند

 

آمریکا می گوید موشک های دوربرد ایران تهدیدی جدی است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته پس از آزمایش موشک بالستیک دوربرد ایران در واشنگتن به خبرنگاران گفت.

فرانسه نیز آزمایش موشک بالستیک ایران را محکوم کرد و آن را نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل دانست که در سال 2015 تصویب شد.

به گزارش رسانه های ایران، نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه از موشک میان برد جدیدی رونمایی کردند که می تواند هدفی را در فاصله 2000 کیلومتری مورد اصابت قرار دهد.

 

(2023 / 5 /  26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

آمریکا می گوید موشک های دوربرد ایران تهدیدی جدی است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته پس از آزمایش موشک بالستیک دوربرد ایران در واشنگتن به خبرنگاران گفت.

فرانسه نیز آزمایش موشک بالستیک ایران را محکوم کرد و آن را نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل دانست که در سال 2015 تصویب شد.

خبرهای مرتبط به این:

ایران روز گذشته موشک بالستیک جدید خود را آزمایش کرد

به گزارش رسانه های ایران، نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه از موشک میان برد جدیدی رونمایی کردند که می تواند هدفی را در فاصله 2000 کیلومتری مورد اصابت قرار دهد.

 آمریکا فروش سامانه های موشکی همارس به پولند را تایید کرد

ا

Leave a reply