وزارت امور خارجه: جهان می خواهد افغانستان به نقطه اتصال منطقه تبدیل شود

0
112

وزارت امور خارجه: جهان می خواهد افغانستان به نقطه اتصال منطقه تبدیل شود

سرپرست وزارت امور خارجه امروز در نشستی در ارگ گفت که اکنون جهان می خواهد افغانستان را به محور اقتصادی و نقطه اتصال کشورهای منطقه تبدیل کند.

وی همچنین افزود که افغانستان خواستار روابط خوب با تمام جهان است و در حال حاضر روابط آنها با کشورهای همسایه خوب نیست.

 

(2024 / 5 / 26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت امور خارجه امروز در نشستی در ارگ گفت که اکنون جهان می خواهد افغانستان را به محور اقتصادی و نقطه اتصال کشورهای منطقه تبدیل کند.

خبرهای مرتبط به این:

د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزې غونډه کې پر سیمه اییز اتصال، د سیمې پر امنیت او نړیوالو سره پر تعامل باندې ټینګار شوی.

وی همچنین افزود که افغانستان خواستار روابط خوب با تمام جهان است و در حال حاضر روابط آنها با کشورهای همسایه خوب نیست.

Leave a reply