ایران روز گذشته موشک بالستیک جدید خود را آزمایش کرد

0
80

ایران روز گذشته موشک بالستیک جدید خود را آزمایش کرد

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران روز پنجشنبه یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت پرتاب کرد.

این موشک برای ایجاد قابلیت های تاکتیکی به موتورهای سوخت مایع پیشرفته مجهز شده است.بر اساس این گزارش، این موشک هدف کاملی است و بدون هدایت تا مرحله نهایی می تواند به مسافت 2000 کیلومتری برسد.

 

(2023 / 5 / 26  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران روز پنجشنبه یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت پرتاب کرد.

این موشک برای ایجاد قابلیت های تاکتیکی به موتورهای سوخت مایع پیشرفته مجهز شده است.

خبرهای مرتبط به این:

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه وارد اندونزی شد

بر اساس این گزارش، این موشک هدف کاملی است و بدون هدایت تا مرحله نهایی می تواند به مسافت 2000 کیلومتری برسد.

Leave a reply