ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه وارد اندونزی شد

0
30

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه وارد اندونزی شد

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه وارد اندونزی شد. رسانه های ایرانی می گویند که این اولین سفر یک هیئت بلندپایه ایرانی به اندونزی در دو دهه اخیر است.

هنوز جزئیات این سفر مشخص نشده است، اما گفته می شود که دو طرف در مورد موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و … گفتگو خواهند کرد.

 

(2023 / 5 / 23   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه وارد اندونزی شد. رسانه های ایرانی می گویند که این اولین سفر یک هیئت بلندپایه ایرانی به اندونزی در دو دهه اخیر است.

خبرهای مرتبط به این:

ابراهیم رییسی: بایدن مردم ایران را به ایجاد شورش و هرج و مرج تشویق می کند

هنوز جزئیات این سفر مشخص نشده است، اما گفته می شود که دو طرف در مورد موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و … گفتگو خواهند کرد.

Leave a reply