آمریکا فروش سامانه های موشکی همارس به پولند را تایید کرد

0
89

آمریکا فروش سامانه های موشکی همارس به پولند را تایید کرد

اعلام فروش سامانه های موشکی هیمارس به لهستان در حالی است که نزدیک به یک سال و نیم از حمله روسیه به اوکراین می گذرد و لهستان مرز طولانی با اوکراین دارد.

پولند که یکی از اعضای اتحادیه اروپا نیز می باشد، در ماه های اخیر تعدادی قرارداد تسلیحاتی برای افزایش توان دفاعی خود امضا کرده است.

 

(2023  / 2 / 8   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

آمریکا اعلام کرده است که فروش 18 سامانه موشکی هماراس شامل مهمات و تجهیزات دیگر به پولند به ارزش 10 میلیارد دلار را تایید کرده است.

آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که فروش این تسلیحات نه تنها به اهداف لهستان در زمینه افزایش توانمندی های آن دست می یابد، بلکه توانایی این کشور را برای همکاری با آمریکا و دیگر متحدانش نیز افزایش می دهد.

سامانه موشکی هیمارس نقش کلیدی در مقابله با تجاوز روسیه در اوکراین ایفا کرده است و به کی یف این قدرت را می دهد که حملات دقیقی به انبارهای روسیه و سایر اهداف انجام دهد.

اعلام فروش سامانه های موشکی هیمارس به پولند در حالی است که نزدیک به یک سال و نیم از حمله روسیه به اوکراین می گذرد و لهستان مرز طولانی با اوکراین دارد.

خبرهای مرتبط به این:

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است به پولند سفر کند

پولند که یکی از اعضای اتحادیه اروپا نیز می باشد، در ماه های اخیر تعدادی قرارداد تسلیحاتی برای افزایش توان دفاعی خود امضا کرده است.

Leave a reply