چین به جامعه جهانی: از کمک های خود به افغان ها دریغ نکنید

چین به جامعه جهانی: از کمک های خود به افغان ها دریغ نکنید

سون جائه چیانگ گفت که افغانستان در حال حاضر در مرحله کلیدی بازسازی مسالمت آمیز قرار دارد و در زمینه های امنیتی، انسانی و اقتصادی با چالش های بسیار و دشواری مواجه است.

به گفته ناموی، احزاب مختلف باید از نقش مهم سازمان ملل متحد حمایت کرده و به افغان ها برای خروج از بحران کمک کنند.

 

(2023 / 3 / 19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سون جائه چیانگ نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت که جامعه جهانی باید به افغانستان در زمینه های صلح، ثبات و توسعه کمک کند تا افغان ها بتوانند از بحران کنونی خارج شوند.

وی پس از نشست شورای امنیت در رابطه با افغانستان گفت که چین از قطعنامه های شورای امنیت استقبال می کند که بر اساس آن، ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دبیر کل سازمان ملل متحد تمدید می شود. به طور مستقل وضعیت افغانستان را ارزیابی خواهد کرد.

سون جائه چیانگ گفت که افغانستان در حال حاضر در مرحله کلیدی بازسازی مسالمت آمیز قرار دارد و در زمینه های امنیتی، انسانی و اقتصادی با چالش های بسیار و دشواری مواجه است.

خبرهای مرتبط به این:

ا.ا. می گوید که اگر دولت موقت به رسمیت شناخته شود، به شکایات و نارضایتی های جامعه جهانی به خوبی رسیدگی خواهد شد

به گفته ناموی، احزاب مختلف باید از نقش مهم سازمان ملل متحد حمایت کرده و به افغان ها برای خروج از بحران کمک کنند.