مک کال: SIGAR باید در مورد کمک های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان تحقیق کند

مک کال: SIGAR باید در مورد کمک های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان تحقیق کند

مایک مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، در نامه ای از جان سوپکو، بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، درخواست کرد که SIGAR در مورد کمک های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان تحقیق کند.

این نامه که اواخر دیروز از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان منتشر شد، در شرایطی است که افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند، اما باید اطمینان حاصل شود که کمک‌های مالیه‌دهندگان آمریکایی به افغان‌ها می‌رسد.

 

(2023 / 3  / 18   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مایک مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، در نامه ای از جان سوپکو، بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، درخواست کرد که SIGAR در مورد کمک های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان تحقیق کند.

این نامه که اواخر دیروز از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان منتشر شد، در شرایطی است که افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند، اما باید اطمینان حاصل شود که کمک‌های مالیه‌دهندگان آمریکایی به افغان‌ها می‌رسد.

خبرهای مرتبط به این:

 سیگار: قیمت زغال سنگ افغانستان در مقایسه با بازار بین المللی هنوز پایین است

ایالات متحده در سال 2022 نزدیک به 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است.