سرپرست وزارت صنعت و تجارت با مقامات ایرانی دیدار کرد

سرپرست وزارت صنعت و تجارت با مقامات ایرانی دیدار کرد

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفر به ایران با رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و داریوش امانی قائم مقام وزارت راه و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد.

وزارت صنعت و تجارت در صفحه توئیتر خود نوشته است که هیأت افغانستان در مورد امضای قرارداد تجاری و ترانزیتی جدید بین کابل و تهران با مقامات ایرانی گفتگو کرده است.

 

(2023 / 3 / 18  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفر به ایران با رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و داریوش امانی قائم مقام وزارت راه و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد.

وزارت صنعت و تجارت در صفحه توئیتر خود نوشته است که هیأت افغانستان در مورد امضای قرارداد تجاری و ترانزیتی جدید بین کابل و تهران با مقامات ایرانی گفتگو کرده است.

خبرهای مرتبط به این:

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفرشان با کشور ایران با وزیر صنعت و شهرسازی دیدار و گفتگو نموده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان از سرمایه‌گذاران ایرانی خواست تا در بخش‌های کشاورزی و مالداری افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.