سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفرشان با کشور ایران با وزیر صنعت و شهرسازی دیدار و گفتگو نموده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفرشان با کشور ایران با وزیر صنعت و شهرسازی دیدار و گفتگو نموده است.

17 مارچ جمعه 2023

وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی در یک خبر جدید که از سوی این مرکز رسانهای این وزارت به نشر رسیده امده است که الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت در سفرشان به جمهوری اسلامی ایران با سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن وتجارت و داریوش امانی، معین سازمان راه وزارت راه و شهرسازی این کشور دیدار و ملاقات نمودند.

 

الحاج نورالدین عزیزی، از مهمانوازی کشور ایران اظهار سپاسگذاری نموده، این کشور را دوست مردم افغانستان عنوان نمود.

 

در این ملاقات روی افزایش ترانزیت و تجارت تعادلی با سهولت های بیشتر و خدمات بهتر، افزایش مدت ویزای تجارتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، کاهش هزینه های ترانزیتی، افزایش تردد موتر های باربری در مرز ها، روی تفاهم قرنطینه‌ی و مشکلات تعاملات بانکی صحبت نموده و همچنان روی پیشنهادات و راه های حل دو جانبه بابت روابط بهتر اقتصادی، تعرفه ترجیحی برای محصولات افغانی، افزایش ساعات کاری در بنادر، دو طرف بحث و گفتگو نمودند.

 

 

الحاج عزیزی روی ایجاد دهلیز خاص برای اموال ترانزیتی از خاک دو کشورجهت سهولت و کاهش قیمت در اموال صحبت نموده، از سرمایگذاران ایرانی خواست تا در سکتور زراعت و مالداری افغانستان سرمایگذاری نمایند.

خبرها مرتبط به این

وزیر سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی از مرز ایران_افغانستان اسلام‌قلعه دیدار نموده.

 

دو طرف روی یک توافقنامه‌ی تجارتی و ترانزیتی جدید بین افغانستان و ایران نیز بحث نمودند.