باشندگان هرات از خدمات شفاخانه ساحوی خرسند هستند

0
25

باشندگان هرات از خدمات شفاخانه ساحوی خرسند هستند

داکتر میرویس عابدی، رییس بخش اطفال شفاخانه منطقه ای هرات می گوید که روزانه حدود 100 بیمار بستری و 300 کودک مبتلا به ذات الریه به این شفاخانه منتقل می شوند.

وی می افزاید که تلاش می کند تمام خدمات صحی را به موقع و رایگان به بیماران ارائه دهد. او می گوید که در ولسوالی های هرات خدمات صحی درستی وجود ندارد، به همین دلیل تعداد مراجعین زیاد است.

 

(2023 / 3 / 2   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان شفاخانه ساحوی هرات می گویند که امسال به دلیل سرمای شدید زمستان، تعداد بیماران مبتلا به ذات الریه نیز در کنار سایر بیماری های فصلی در این شفاخانه زیاد بوده است.

داکتر میرویس عابدی، رییس بخش اطفال شفاخانه منطقه ای هرات می گوید که روزانه حدود 100 بیمار بستری و 300 کودک مبتلا به ذات الریه به این شفاخانه منتقل می شوند.

وی می افزاید که تلاش می کند تمام خدمات صحی را به موقع و رایگان به بیماران ارائه دهد. او می گوید که در ولسوالی های هرات خدمات صحی درستی وجود ندارد، به همین دلیل تعداد مراجعین زیاد است.

خبرهای مرتبط به این:

وزیر سرپرست صنعت و تجارت با اعضاء اتحادیه‌ی خدمات صحی و دوای کشور دیدار و مشکلات آنها را استماع نموده.

از سوی دیگر برخی از خانواده هایی که فرزندانشان در این بیمارستان بستری هستند از خدمات بهداشتی موجود خوشحال هستند.

Leave a reply