5 نفر از جمله دو دانشجو در آمریکا کشته شدند

5 نفر از جمله دو دانشجو در آمریکا کشته شدند

در حادثه ای دیگر، در جریان یک برنامه آموزشی برای جوانان در معرض خطر در ایالت آیووا، دو دانش آموز کشته شدند و بنیانگذار این برنامه به شدت مجروح شد. این در حالی است که روز گذشته در دو حادثه تیراندازی جداگانه در ایالت کالیفرنیا 18 نفر کشته شدند.

پس از این اتفاقات، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از کنگره خواست تا اقدامات فوری برای ممنوعیت سلاح های تهاجمی اتخاذ کند.

 

(2023 / 1 / 25    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

در دو حادثه اخیر امنیتی در آمریکا پنج نفر از جمله دو دانشجو کشته شدند. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که آخرین حادثه روز گذشته در یاکیما ایالت واشنگتن رخ داده است.

این منبع افزود: یک فرد مسلح در مقابل یک فروشگاه سه نفر را به ضرب گلوله کشت و خود به خود از منطقه متواری شد. پلیس شهر یاکیما افزود: این فرد یک نفر را در یک مغازه، نفر دوم را مقابل مغازه و نفر سوم را در چند قدمی تیراندازی کرد.

در حادثه ای دیگر، در جریان یک برنامه آموزشی برای جوانان در معرض خطر در ایالت آیووا، دو دانش آموز کشته شدند و بنیانگذار این برنامه به شدت مجروح شد. این در حالی است که روز گذشته در دو حادثه تیراندازی جداگانه در ایالت کالیفرنیا 18 نفر کشته شدند.

خبرهای مرتبط به این:

سال گذشته 44000 نفر بر اثر تیراندازی در ایالات متحده کشته شدند

پس از این اتفاقات، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از کنگره خواست تا اقدامات فوری برای ممنوعیت سلاح های تهاجمی اتخاذ کند.