وزارت معارف: جهان نباید افغانستان را در عرصه معارف تنها بگذارد

وزارت معارف: جهان نباید افغانستان را در عرصه معارف تنها بگذارد

در این اطلاعیه آمده است، به ویژه وزارت معارف توانسته است هزاران مرکز آموزشی را در سراسر کشور با وجود همه محدودیت ها و مشکلات اقتصادی فعال نگه دارد.

وزارت معارف همچنان از جامعه جهانی خواسته است که پس از خروج از بحران 40 ساله افغانستان را در عرصه معارف تنها نگذارند و در ارائه خدمات آموزشی به نسل جوان افغان باا.ا. همکاری کنند.

 

(2023 / 1 / 25   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

ا.ا. به مناسبت روز جهانی آموزش گفت که تعلیم برای هر افغان ضروری است و او تلاش می کند تا خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت را به مردم خود ارائه دهد.

د سخنگوی وزارت معارف بیانیه ای در این زمینه صادر کرده است. این منبع افزود که به همین مناسبت ا.ا. به مردم خود و جامعه جهانی اطمینان می دهد که امارت آموزش را برای هر افغان ضروری می داند و تلاش می کند تا خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت را به مردم خود ارائه دهد.

در این اطلاعیه آمده است، به ویژه وزارت معارف توانسته است هزاران مرکز آموزشی را در سراسر کشور با وجود همه محدودیت ها و مشکلات اقتصادی فعال نگه دارد.

خبرهای مرتبط به این:

معاون سفیر جاپان در افغانستان با معین وزارت معارف دیدار کرد و گفتگو نمود.

وزارت معارف همچنان از جامعه جهانی خواسته است که پس از خروج از بحران 40 ساله افغانستان را در عرصه معارف تنها نگذارند و در ارائه خدمات آموزشی به نسل جوان افغان باا.ا. همکاری کنند.