سازمان ملل: کمک های جامعه جهانی به افغانستان ادامه خواهد داشت

سازمان ملل: کمک های جامعه جهانی به افغانستان ادامه خواهد داشت

به گفته وی، تعاملات سیاسی هرگز سلسله کمک ها را متوقف نخواهد کرد. سرپرست وزارت معارف از فعالیت های آموزشی جامعه جهانی در افغانستان قدردانی کرد و قول داد که وزارت معارف با تمام توان تلاش خواهد کرد تا تمامی امکانات را برای موسسات خیریه بین المللی فراهم کند و هماهنگ کننده را در این زمینه تعیین کند و بازی کند.

شایان ذکر است که مارتین گریفتس پیش از این با برخی دیگر از مقامات عالی رتبه ا.ا. دیدار کرده بود.

 

(2023 / 1 / 25   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید که کمک های جامعه جهانی به افغانستان مستمر و بدون قید و شرط خواهد بود.

وی این اظهارات را در دیدار با مولوی حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف بیان کرد. مارتین گریفیتس در این بررسی اطمینان داد که کمک های جامعه جهانی به افغانستان مستمر و بدون قید و شرط خواهد بود.

به گفته وی، تعاملات سیاسی هرگز سلسله کمک ها را متوقف نخواهد کرد. سرپرست وزارت معارف از فعالیت های آموزشی جامعه جهانی در افغانستان قدردانی کرد و قول داد که وزارت معارف با تمام توان تلاش خواهد کرد تا تمامی امکانات را برای موسسات خیریه بین المللی فراهم کند و هماهنگ کننده را در این زمینه تعیین کند و بازی کند.

خبرهای مرتبط به این:

پارلمان بریتانیا خواستار افزایش کمک های بشر دوستانه به افغانستان شده است

شایان ذکر است که مارتین گریفتس پیش از این با برخی دیگر از مقامات عالی رتبه ا.ا. دیدار کرده بود.