سال گذشته 44000 نفر بر اثر تیراندازی در ایالات متحده کشته شدند

سال گذشته 44000 نفر بر اثر تیراندازی در ایالات متحده کشته شدند

بر اساس وب سایت آرشیو خشونت مسلحانه در آمریکا، از اول ژانویه 2022 تا 31 دسامبر 2022، 44154 نفر در خشونت های مسلحانه در سراسر ایالات متحده کشته شده اند.

این منابع افزودند که از این میان 20064 نفر در نتیجه حملات تروریست های مختلف به ویژه یک نفر به افراد زیادی کشته شدند و 24090 نفر دیگر با سلاح خودکشی کردند. بر اساس گزارش ها، کشتار دسته جمعی با سلاح با انگیزه نفرت بوده است.

 

(2023 / 1 / 1      تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

منابع آمریکایی می گویند که در سال 2022 حدود 44 هزار نفر در این کشور بر اثر تسلیحات کشته شده اند که بالاترین رقم در سه دهه اخیر است.

بر اساس وب سایت آرشیو خشونت مسلحانه در آمریکا، از اول ژانویه 2022 تا 31 دسامبر 2022، 44154 نفر در خشونت های مسلحانه در سراسر ایالات متحده کشته شده اند.

خبرهای مرتبط به این:

بر اثر حمله مسلحانه به مکتب ای در آمریکا 3 نفر کشته شدند

این منابع افزودند که از این میان 20064 نفر در نتیجه حملات تروریست های مختلف به ویژه یک نفر به افراد زیادی کشته شدند و 24090 نفر دیگر با سلاح خودکشی کردند. بر اساس گزارش ها، کشتار دسته جمعی با سلاح با انگیزه نفرت بوده است.