اوچا: افغانستان با یک بحران انسانی بی سابقه مواجه است

اوچا: افغانستان با یک بحران انسانی بی سابقه مواجه است

اوچا گفت که امسال 28.3 میلیون نفر در افغانستان که دو سوم نفوس افغانستان است برای زنده ماندن نیاز به کمک های بشردوستانه دارند، زیرا این کشور چندین سال از خشکسالی مداوم و دو سال بحران شدید اقتصادی رنج می برد.

اوچا گفت که بحران اقتصادی افغانستان به دلیل تعلیق کمک های بشردوستانه و مسدود شدن دارایی ها گسترده است. خشکسالی، تغییرات اقلیمی و یک سری تهدیدات دیگر علت بحران اقتصادی در افغانستان گفته شده است.

 

(2023 /  1 / 25    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا OCHA می گوید که افغانستان با یک بحران بشردوستانه بی سابقه مواجه است.

این سازمان در تازه ترین گزارش خود گفته است که 17 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. بر اساس این گزارش، جمعیت افغانستان در سال گذشته از مرز 43 میلیون نفر گذشت و رشد جمعیت 2.3 درصد در سال است که بالاترین میزان در منطقه است.

اوچا گفت که امسال 28.3 میلیون نفر در افغانستان که دو سوم نفوس افغانستان است برای زنده ماندن نیاز به کمک های بشردوستانه دارند، زیرا این کشور چندین سال از خشکسالی مداوم و دو سال بحران شدید اقتصادی رنج می برد.

خبرهای مرتبط به این:

فشارهای اقتصادی بر افغانستان بحران انسانی را در این کشور گسترش داده است

اوچا گفت که بحران اقتصادی افغانستان به دلیل تعلیق کمک های بشردوستانه و مسدود شدن دارایی ها گسترده است. خشکسالی، تغییرات اقلیمی و یک سری تهدیدات دیگر علت بحران اقتصادی در افغانستان گفته شده است.