فشارهای اقتصادی بر افغانستان بحران انسانی را در این کشور گسترش داده است

فشارهای اقتصادی بر افغانستان بحران انسانی را در این کشور گسترش داده است

به گفته این منبع، آمریکا با تحریم ها و فشارهای خود روابط افغانستان را با نهادهای مالی بین المللی قطع کرده و همچنین کل دارایی های بانکی این کشور را مسدود کرده است که این امر باعث ایجاد بحران انسانی، گرسنگی، رکود اقتصادی و بی ثباتی در افغانستان شده است.

 

(2022 / 9 / 11  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

فشارهای اقتصادی بر افغانستان بحران انسانی را در این کشور گسترش داده است. مرکز تحقیقات صلح بین‌المللی در مقاله‌ای اعلام کرد که پس از خروج آمریکا از افغانستان، سقوط اقتصادی در افغانستان رخ داد و دلیل آن این است که بیشتر نهادهای این کشور به کمک‌های خارجی وابسته بودند و بانک افغانستان با تمام بانک‌های بین‌المللی روابط امنی داشت.

به گفته این منبع، آمریکا با تحریم ها و فشارهای خود روابط افغانستان را با نهادهای مالی بین المللی قطع کرده و همچنین کل دارایی های بانکی این کشور را مسدود کرده است که این امر باعث ایجاد بحران انسانی، گرسنگی، رکود اقتصادی و بی ثباتی در افغانستان شده است.

خبرهای مرتبط به این: 

امارت اسلامی افغانستان: به اشغال امریکا پایان دادیم

این مرکز بین‌المللی می‌گوید که بارها از سوی آمریکا برای آزاد کردن این پول‌ها درخواست شده و از آمریکا نیز می‌خواهند که ثروت افغان‌ها را آزاد کند.