اردوغان: ما از عضویت سوئدن در ناتو حمایت نمی کنیم

اردوغان: ما از عضویت سوئدن در ناتو حمایت نمی کنیم

اردوغان این اظهارات را دو روز پس از انتشار خبر به آتش کشیدن کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن در اعتراضی مقابل سفارت ترکیه در پایتخت سوئدن بیان کرد.

در تظاهراتی که روز شنبه توسط یک سیاستمدار چپ‌گرای دانمارکی در سوئدن برگزار شد، یک نسخه از قرآن به آتش کشیده شد.

اردوغان گفت که سوئد نباید انتظار حمایت ترکیه برای پیوستن به ناتو را داشته باشد. همزمان وزیر دفاع ترکیه نیز سفر همتای سوئدن خود به انقره را به دلیل این اعتراضات لغو کرده است.

 

(2023 / 1 /  25    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید انقره از عضویت سوئدن در ناتو حمایت نخواهد کرد.

اردوغان این اظهارات را دو روز پس از انتشار خبر به آتش کشیدن کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن در اعتراضی مقابل سفارت ترکیه در پایتخت سوئدن بیان کرد.

در تظاهراتی که روز شنبه توسط یک سیاستمدار چپ‌گرای دانمارکی در سوئدن برگزار شد، یک نسخه از قرآن به آتش کشیده شد.

خبرهای مرتبط به این:

تصمیم سویدن برای تقاضای عضویت در ناتو

اردوغان گفت که سوئد نباید انتظار حمایت ترکیه برای پیوستن به ناتو را داشته باشد. همزمان وزیر دفاع ترکیه نیز سفر همتای سوئدن خود به انقره را به دلیل این اعتراضات لغو کرده است.