سلسله توزیع زمین به تاجران و سرمایه گذاران ملی در فراه آغاز می شود

0
56

سلسله توزیع زمین به تاجران و سرمایه گذاران ملی در فراه آغاز می شود

مقام های محلی ولایت فراه می گویند که توزیع زمین پارک های صنعتی و فابریکه ها به تجار و سرمایه گذاران ملی در بندر شیخ ابونصر فراهی آغاز می شود.

والی فراه، رییس زراعت، آبیاری و مالداری و برخی دیگر از مسوولان این ولایت در این باره نشستی برگزار کرده اند که در بندر شیخ ابونصر فراهی، تجار و سرمایه گذاران ملی سلسله توزیع زمین های صنعتی را آغاز کرده اند.

پارک ها، کارخانه ها، معادن، ذخایر و شهروندان به منظور تشویق آنها.

 

(2024 / 2 / 22   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مقام های محلی ولایت فراه می گویند که توزیع زمین پارک های صنعتی و فابریکه ها به تجار و سرمایه گذاران ملی در بندر شیخ ابونصر فراهی آغاز می شود.

والی فراه، رییس زراعت، آبیاری و مالداری و برخی دیگر از مسوولان این ولایت در این باره نشستی برگزار کرده اند که در بندر شیخ ابونصر فراهی، تجار و سرمایه گذاران ملی سلسله توزیع زمین های صنعتی را آغاز کرده اند.

خبرهای مرتبط به این:

  سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که به زودی توزیع زمین بین صنعتگران را آغاز می کنم

پارک ها، کارخانه ها، معادن، ذخایر و شهروندان به منظور تشویق آنها.

Leave a reply