سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که به زودی توزیع زمین بین صنعتگران را آغاز می کنم

0
75

 سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که به زودی توزیع زمین بین صنعتگران را آغاز می کنم

سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که به زودی توزیع زمین بین صنعتگران را آغاز می کنم. در بیانیه ای که از سوی این وزارت منتشر شده، آمده است که وی در دیدار با برخی از صنعتگران گفته است که در تلاش است تا هر چه سریعتر مشکلات پیش روی بخش خصوصی حل شود.

وی افزود: دولت موقت متعهد به رفع انواع مشکلات در ارائه تسهیلات و خدمات همه جانبه برای صنعتگران است.

 

(2023 / 3 / 6   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که به زودی توزیع زمین بین صنعتگران را آغاز می کنم. در بیانیه ای که از سوی این وزارت منتشر شده، آمده است که وی در دیدار با برخی از صنعتگران گفته است که در تلاش است تا هر چه سریعتر مشکلات پیش روی بخش خصوصی حل شود.

خبرهای مرتبط به این:

کار ساخت فاز اول بازار مشترک افغانستان-اوزبکستان در خط مرزی تکمیل و توزیع دوکانها آغاز شد.

وی افزود: دولت موقت متعهد به رفع انواع مشکلات در ارائه تسهیلات و خدمات همه جانبه برای صنعتگران است.

Leave a reply