ریاست احصائیه و اطلاعات قندوز 51 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرد

0
45

ریاست احصائیه و اطلاعات قندوز 51 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرد

مسوولان ریاست احصائیه و معلومات ولایت کندز گفته اند که در 10 ماه گذشته امسال نزدیک به 51 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده اند.

رئیس احصائیه و معلومات این ولایت می گوید که در 10 ماه گذشته برای 82 هزار و 902 تن تذکره الکترونیکی توزیع کرده و از این میزان 50 میلیون و 634 هزار افغانی عواید جمع آوری شده است.

این در حالی است که با ورود دولت موقت، توزیع تذکره های الکترونیکی تسریع شده و به منظور سهولت بیشتر، علاوه بر استان مذکور، مراکز توزیع تذکره در بسیاری از ولسوالی ها نیز فعال شده است.

 

(2024 / 2 / 22   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان ریاست احصائیه و معلومات ولایت کندز گفته اند که در 10 ماه گذشته امسال نزدیک به 51 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده اند.

رئیس احصائیه و معلومات این ولایت می گوید که در 10 ماه گذشته برای 82 هزار و 902 تن تذکره الکترونیکی توزیع کرده و از این میزان 50 میلیون و 634 هزار افغانی عواید جمع آوری شده است.

خبرهای مرتبط به این:

اداره ملی احصایه: در سال جاری 4.3 میلیون تن گندم در کشور تولید شد

این در حالی است که با ورود دولت موقت، توزیع تذکره های الکترونیکی تسریع شده و به منظور سهولت بیشتر، علاوه بر استان مذکور، مراکز توزیع تذکره در بسیاری از ولسوالی ها نیز فعال شده است.

Leave a reply