یک کانال در فاریاب با هزینه 11 میلیون افغانی ساخته شده است

0
52

یک کانال در فاریاب با هزینه 11 میلیون افغانی ساخته شده است

کانالی با هزینه ۱۱ میلیون افغانی در منطقه خواج آباد ناحیه سوم شهر ممنه مرکز ولایت فاریاب اعمار و به بهره برداری رسیده است.

بر اساس معلومات، این کانال توسط شاروالی ممنا با هزینه ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی به طول یک کیلومتر و قطر یک متر ساخته شده است و صدها جریب زمین زراعتی ناحیه هشتم نیز قابل آبیاری است.

روسای محلی استان مذکور در مراسم افتتاح این کانال گفتند که در سال های گذشته مردم این منطقه با کمبود آب مواجه بودند و اکنون این مشکل برطرف خواهد شد.

 

(2024 / 2 / 22 تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

کانالی با هزینه ۱۱ میلیون افغانی در منطقه خواج آباد ناحیه سوم شهر ممنه مرکز ولایت فاریاب اعمار و به بهره برداری رسیده است.

بر اساس معلومات، این کانال توسط شاروالی ممنا با هزینه ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی به طول یک کیلومتر و قطر یک متر ساخته شده است و صدها جریب زمین زراعتی ناحیه هشتم نیز قابل آبیاری است.

خبرهای مرتبط به این:

یک کانال به طول 2.5 کیلومتر در ولایت بلخ با هزینه 20 میلیون افغانی ساخته شد

روسای محلی استان مذکور در مراسم افتتاح این کانال گفتند که در سال های گذشته مردم این منطقه با کمبود آب مواجه بودند و اکنون این مشکل برطرف خواهد شد.

Leave a reply