سازمان بهداشت: اکثر پناهندگان اخراج شده از پاکستان زن و کودک هستند

0
27

سازمان بهداشت: اکثر پناهندگان اخراج شده از پاکستان زن و کودک هستند

بر اساس این گزارش، از 11 نوامبر تا کنون 327 هزار مهاجر افغان از طریق تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشته اند.

این سازمان در گزارش خود نوشته است که 60 درصد این پناهجویان را کودکان و نوجوانان زیر 17 سال تشکیل می دهند. این سازمان همچنین نوشت که با کمک همکاران خود تا 23 آبان به 51 هزار و 494 نفر خدمات بهداشتی ارائه کرده است.

 

(2023 / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سازمان جهانی صحت در گزارش جدید خود نوشته است که بیشتر پناهجویان بازگشته از پاکستان به افغانستان زنان و کودکان هستند.

بر اساس ارقام این سازمان، 24 درصد از این پناهجویان را کودکان زیر پنج سال و 48 درصد را زنان تشکیل می دهند.

روز گذشته سازمان بهداشت جهانی دومین گزارش خود را در مورد وضعیت پناهجویان اخراج شده از پاکستان به افغانستان منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، از 11 نوامبر تا کنون 327 هزار مهاجر افغان از طریق تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشته اند.

خبرهای مرتبط به این:

سازمان صحت جهانی: خدمات صحی را به عودت کنندگان ارائه کرد

این سازمان در گزارش خود نوشته است که 60 درصد این پناهجویان را کودکان و نوجوانان زیر 17 سال تشکیل می دهند. این سازمان همچنین نوشت که با کمک همکاران خود تا 23 آبان به 51 هزار و 494 نفر خدمات بهداشتی ارائه کرده است.

Leave a reply