په ننګرهار کښې طالب مشرانو خلقو ته امدادۍ سامان ورکړې

0
62

باغي ټي وي رپورټ
د میډیا رپورټ مطابق د افغانستان په صوبه ننګرهار کښې د امارت اسلامی مشرانو غریبه خلقو ته امدادي سامان ورکړي، په سامان کښې خو راکي توکي او د ژوند نور ضروري سامان وو.

داسې تصویر په رسنۍ کښې خپور شوې چې پکښې ښکاري چې یو طالب مشر مقامي خلقو له امدادي سامان ورکوي.

Leave a reply