۱۱۶۵ زندانی از زندان پکتیا آزاد شدند

0
23

۱۱۶۵ زندانی از زندان پکتیا آزاد شدند

سهیل سعید رئیس زندان این استان گفت: در حال حاضر 180 زندانی از جمله 15 زن در زندان مذکور هستند که پرونده آنها در دست بررسی است.

به گفته سعید، پرونده هیچ زندانی تاکنون به تأخیر نیفتاده و روند رسیدگی به موقع در حال انجام است.

وی اطمینان می دهد که از هرگونه خشونت علیه زندانیان جلوگیری شده و تمامی امکانات در کنار آموزش های حرفه ای، دینی و مدرن برای آنان فراهم شده است.

 

(2023 / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مقام های ولایت پکتیا می گویند که از زمان روی کار آمدن حکومت موقت تا کنون ۱۳۴۵ مجرم به این زندان منتقل شده اند که از این تعداد ۱۱۶۵ زندانی آزاد شده و دوسیه شان حل شده است.

سهیل سعید رئیس زندان این استان گفت: در حال حاضر 180 زندانی از جمله 15 زن در زندان مذکور هستند که پرونده آنها در دست بررسی است.

به گفته سعید، پرونده هیچ زندانی تاکنون به تأخیر نیفتاده و روند رسیدگی به موقع در حال انجام است.

خبرهای مرتبط به این:

دولت افغانستان: پاکستان علیرغم وعده ها، افغان ها را از زندان آزاد نکرده است

وی اطمینان می دهد که از هرگونه خشونت علیه زندانیان جلوگیری شده و تمامی امکانات در کنار آموزش های حرفه ای، دینی و مدرن برای آنان فراهم شده است.

Leave a reply