بازدید رئیس جمهور ازبکستان از منطقه سرخان دریا

0
26

بازدید رئیس جمهور ازبکستان از منطقه سرخان دریا

رئیس جمهور ازبکستان از تجهیزات نظامی در نزدیکی با مرز افغانستان بازدید کرد.
سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان می گوید که شوکت میرضیایف، رئیس جمهور این کشور از تجهیزات نظامی منطقه «سرخان دریا» در نزدیکی مرز افغانستان بازدید کرده است.

به گفته منبع، میرضیایف با شرایط یگان نظامی، تجهیزات نظامی و سلاح‌های مورد استفاده برای حفاظت از مرز آشنا شده است.

وی در این دیدار همچنین بر اهمیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تأکید کرده و درباره مسائل مربوط به تولید آن‌ها گفتگو کرد.

 

(2023 / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 
رئیس جمهور ازبکستان از تجهیزات نظامی در نزدیکی با مرز افغانستان بازدید کرد.
سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان می گوید که شوکت میرضیایف، رئیس جمهور این کشور از تجهیزات نظامی منطقه «سرخان دریا» در نزدیکی مرز افغانستان بازدید کرده است.

به گفته منبع، میرضیایف با شرایط یگان نظامی، تجهیزات نظامی و سلاح‌های مورد استفاده برای حفاظت از مرز آشنا شده است.

خبرهای مرتبط به این:

کار ساخت فاز اول بازار مشترک افغانستان-اوزبکستان در خط مرزی تکمیل و توزیع دوکانها آغاز شد.

وی در این دیدار همچنین بر اهمیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تأکید کرده و درباره مسائل مربوط به تولید آن‌ها گفتگو کرد.

Leave a reply