سرپرست وزارت امور داخله با سفیر جدید چین برای افغانستان نشست تعارفی نموده.

0
73

سرپرست وزارت امور داخله با سفیر جدید چین برای افغانستان نشست تعارفی نموده.

18 سپتمبر دوشنبه 2023

وزارت امور داخله در یک جدید که از دفتر رسانه های این وزارت به نشر رسیده که خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت بعد از ظهر امروز با ژیوچینگ سفیر جدید چین برای افغانستان، نشست تعارفی نمود و علاوه بر استقبال، به وی اطمینان هر نوع همکاری امارت اسلامی را داد.

 

آقای حقانی از سفیر پیشین چین نیز سپاسگذاری نمود که مأموريت اش را در افغانستان به نحو درست به پایان رساند و روابط چین و افغانستان را در شرایط دشوار، دوستانه و نزدیک نگهداشت.

 

خلیفه سراج الدین افزود: چین همسایه خوب افغانستان است و با موقف بهتر شان افغان ها به نیت خوب این کشور باور کامل دارند. وی علاوه بر استقبال از این تصمیم چین افزود: کشور یاد شده در رابطه به افغانستان همیشه موقف و نظر خوب داشته است.

 

در این نشست آقای ژیوچینگ سفیر جدید چین برای افغانستان گفت: کشور دوست، افغانستان طی دو سال گذشته در بخش های مختلف پیشرفت های چشمگیری داشته است. هچنان امیدواری نشان داد،که در عرصه تعامل با جهان دست آورد های خوب دیگر را نیز داشته باشد.

خبرها مرتبط به این

سرپرست وزارت امور داخله با سفیر جدید چین در افغانستان دیدار و گفتگو کرد

 

 

آقای چینگ همچنان افزود: چین و افغانستان دو همسایه خوب اند و کشور اش به استقلال، معتقدات و فرهنگ افغانستان احترام کامل داشته و هیچ اراده ای مداخله در امورات داخلی افغانستان را ندارد.

Leave a reply