ایران: دولت ائتلافی شرط به رسمیت شناختن افغانستان است

0
22

ایران: دولت ائتلافی شرط به رسمیت شناختن افغانستان است

در جریان سخنرانی در نشست وزیر امور خارجه ایران، دولت موقت بخشی از واقعیت افغانستان تلقی شد. این دیپلمات ارشد ایرانی تاکید کرد که تهران نگران محرومیت زنان و دختران افغان از تحصیل است.

پیش از این دولت موقت تشکیل دولت ائتلافی در افغانستان را مداخله در امور داخلی کشور خوانده و تاکید کرده بود که هیچ کشوری نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند.

 

(2023 / 5 / 26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت که تهران تا زمانی که دولت ائتلافی را تشکیل ندهد، دولت موقت افغانستان را به رسمیت نمی شناسد.

در جریان سخنرانی در نشست وزیر امور خارجه ایران، دولت موقت بخشی از واقعیت افغانستان تلقی شد. این دیپلمات ارشد ایرانی تاکید کرد که تهران نگران محرومیت زنان و دختران افغان از تحصیل است.

خبرهای مرتبط به این:

نماینده ویژه امریکا: سازمان همکاری اسلامی برای تشکیل دولت همه شمول بر طالبان فشار وارد کند

تاکید وزیر خارجه ایران و گوترش بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

پیش از این دولت موقت تشکیل دولت ائتلافی در افغانستان را مداخله در امور داخلی کشور خوانده و تاکید کرده بود که هیچ کشوری نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند.

Leave a reply