نماینده ویژه امریکا: سازمان همکاری اسلامی برای تشکیل دولت همه شمول بر طالبان فشار وارد کند

0
81

تلویزیون باغی: نماینده ویژه امریکا در دیدار با نمایندگان سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت انسانی و حقوق بشر در افغانستان گفت و گو نمود.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر برای افغانستان، در تویتی نوشت در دیدار با نمایندگان سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان از آنها خواسته است فشار لازم بر امارت اسلامی جهت تشکیل یک دولت همه شمول و احترام به حقوق بشر در افغانستان را وارد کند چراکه حقوق بشر و شرایط انسانی به یکدیگر وابسته است.

وی افزود دنیای اسلام در مجاب ساختن طالبان به رعایت حقوق بشر و اجازه دادن به زنان و دختران برای بارگشت به مکاتب و مشاغل و مشارکت سیاسی، پیشگام شود.

خانم امیری همچنین با مسئولین بانک توسعه اسلامی دیدار و در مورد کمک به حل بحران انسانی در افغانستان گفت و گو نمود.

قابل ذکر است با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان زنان و دختران از رفتن به مکاتب و بازگشت به مشاغل شان منع شدند. از سویی هم برخی فعالین زنان که به شرایط موجود دست به اعتراض زده بودند از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده اند.

از سوی دیگر از ایجاد دولت طالبان بیشتر از شش ماه میگذرد اما تا اکنون هیچ کشوری در جهان دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

Leave a reply