مارکس پوتزل: ط البان باید به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند

0
75

مارکس پوتزل: ط البان باید به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند

وی این اظهارات را شب گذشته در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست روسیه در مورد افغانستان تشکیل شده بود، بیان کرد.

وی افزود که چند روز پیش اطلاعات کاملی از وضعیت اخیر افغانستان به این شورا داده است، اما در مورد آنچه در هفته های اخیر رخ داده است، اطلاع رسانی خواهد کرد.

 

(2022 / 8 / 30   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مارکس پوتزل، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما می گوید که افغانستان بخشی از نظام بین المللی است، بنابراین دولت فعلی باید به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.

وی این اظهارات را شب گذشته در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست روسیه در مورد افغانستان تشکیل شده بود، بیان کرد.

وی افزود که چند روز پیش اطلاعات کاملی از وضعیت اخیر افغانستان به این شورا داده است، اما در مورد آنچه در هفته های اخیر رخ داده است، اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی گفت که مارتین کرفت، افسر کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در مورد کمک های بشردوستانه و نیازهای بشردوستانه به تفصیل صحبت کرد.

رئیس یوناما می گوید، تصمیم گرفته شده است که آنتونی کاتریچ، دبیرکل سازمان ملل، گزارش سالانه خود را در مورد افغانستان در آینده نزدیک به شورای امنیت ارائه کند.

Leave a reply