وزارت تجارت: در تولید 50 قطعه کالا به خودکفایی رسیده ایم

0
104

وزارت تجارت: در تولید 50 قطعه کالا به خودکفایی رسیده ایم

بر این اساس وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که توسعه صنعت در کشور برای توسعه اقتصاد و اشتغال بسیار مهم است. از سوی دیگر رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می گوید این اداره در تلاش است تا آموزش های حرفه ای را به شهروندان ارائه دهد.

بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، ارزش صادرات افغانستان در سال 1401 به 2 میلیارد دالر رسید و نسبت به سال های گذشته افزایش نشان می دهد.

 

( 2023 / 5 / 26   تاریخ  تلویزیون باغی)

راپور 

بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت، ساخت 39 شهرک صنعتی در استان های مختلف کشور در دست اجراست.

سخنگوی این وزارت در سمپوزیوم ملی و جهانی صنعتی افغانستان گفت که افغانستان در تولید 50 تن کالا به خودکفایی رسیده است.

بر این اساس وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که توسعه صنعت در کشور برای توسعه اقتصاد و اشتغال بسیار مهم است. از سوی دیگر رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می گوید این اداره در تلاش است تا آموزش های حرفه ای را به شهروندان ارائه دهد.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت تجارت: چین در یک و نیم سال گذشته به ارزشت دو میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری کرده است

بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، ارزش صادرات افغانستان در سال 1401 به 2 میلیارد دالر رسید و نسبت به سال های گذشته افزایش نشان می دهد.

Leave a reply