وزارت تجارت: چین در یک و نیم سال گذشته به ارزشت دو میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری کرده است

0
40

وزارت تجارت: چین در یک و نیم سال گذشته به ارزشت دو میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری کرده است

از سوی دیگر، مسئول شرکت های چینی در افغانستان می گوید که در حال حاضر بیش از 20 شرکت چینی در افغانستان فعالیت دارند.

یو منگ خو، مدیر یک شرکت چینی در افغانستان می افزاید که اگر دولت موقت تسهیلات بیشتری به سرمایه گذاران بدهد، علاقه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان افزایش می یابد.

 

(2023  / 5 / 8   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

وزارت صنعت و تجارت می گوید که چین در سال گذشته دو میلیارد دالر در زمینه های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

روز گذشته تعدادی از سرمایه گذاران چینی به منظور سرمایه گذاری در زمینه انرژی خورشیدی و بازسازی شاهراه های افغانستان با معاون وزیر دیدار کردند.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در زمینه‌های معدن و فرآوری، خدمات در فرودگاه‌ها و احداث شهرک‌های صنعتی توافقاتی انجام شده که کار عملی آن آغاز شده است.

از سوی دیگر، مسئول شرکت های چینی در افغانستان می گوید که در حال حاضر بیش از 20 شرکت چینی در افغانستان فعالیت دارند.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت تجارت: امسال 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور جذب می شود

یو منگ خو، مدیر یک شرکت چینی در افغانستان می افزاید که اگر دولت موقت تسهیلات بیشتری به سرمایه گذاران بدهد، علاقه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان افزایش می یابد.

Leave a reply