تاکید وزیر خارجه ایران و گوترش بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

0
25

تاکید وزیر خارجه ایران و گوترش بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به این که گفت‌وگوها و رایزنی های منظم میان دو طرف باعث نزدیکی دیدگاه ها شده است، در خصوص اوضاع افغانستان بر استمرار کمک‌های انسان دوستانه به مردم این کشور تاکید کرد و موضوع تشکیل دولت فراگیر و مشارکت همه گروه‌های سیاسی در افغانستان را در رفع مسائل و مشکلات این کشور حائز اهمیت و بسیار موثر دانست.

 

(2022 / 2 / 19  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور

وزارت امور خارجه ایران با نشر خبرنامه ای نوشت: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشور ایران در ادامه دیدارهای خود در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و در خصوص مسائل مورد اهتمام و علاقه مشترک از حمله اوضاع یمن، افغانستان و آخرین تحولات در مذاکرات وین گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به این که گفت‌وگوها و رایزنی های منظم میان دو طرف باعث نزدیکی دیدگاه ها شده است، در خصوص اوضاع افغانستان بر استمرار کمک‌های انسان دوستانه به مردم این کشور تاکید کرد و موضوع تشکیل دولت فراگیر و مشارکت همه گروه‌های سیاسی در افغانستان را در رفع مسائل و مشکلات این کشور حائز اهمیت و بسیار موثر دانست.

 

Leave a reply