عارف علوی: پاکستان و چین به دنبال ثبات در افغانستان هستند

عارف علوی: پاکستان و چین به دنبال ثبات در افغانستان هستند

اما سخنگوی دولت موقت می گوید که افغانستان امن است و فرصت سرمایه گذاری کشورهای منطقه در این کشور وجود دارد.

وی افزود: دولت موقت خواهان تعامل خوب با پاکستان و چین در زمینه اقتصادی است. گفتنی است که پیش از این، نماینده ویژه چین در امور افغانستان و معاونت وزارت خارجه پاکستان در مورد ادغام افغانستان با کریدور اقتصادی پاکستان و چین گفتگو کرده بودند.

 

(2023 / 3 / 19  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

رئیس جمهور پاکستان نقش اسلام آباد و پکن را در تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم می داند.

رئیس جمهور پاکستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی C, CT, V چین گفت که پاکستان و چین به دنبال برقراری صلح و ثبات در افغانستان هستند.

عارف علوی موفقیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان را با صلح و آرامش افغانستان مرتبط می داند و می افزاید که برخی از کشورهای آسیای میانه نیز علاقه مند هستند که از طریق افغانستان با بندر گوادر ارتباط برقرار کنند.

اما سخنگوی دولت موقت می گوید که افغانستان امن است و فرصت سرمایه گذاری کشورهای منطقه در این کشور وجود دارد.

خبرهای مرتبط به این:

پاکستان بر تعامل مستمر و عملی با افغانستان تاکید کرده است

وی افزود: دولت موقت خواهان تعامل خوب با پاکستان و چین در زمینه اقتصادی است. گفتنی است که پیش از این، نماینده ویژه چین در امور افغانستان و معاونت وزارت خارجه پاکستان در مورد ادغام افغانستان با کریدور اقتصادی پاکستان و چین گفتگو کرده بودند.