1800 معتاد در کندز تداوی شده اند

0
35

1800 معتاد در کندز تداوی شده اند

سخنگوی فرماندهی انتظامی این ولایت گفت که پس از اداره دولت موقت در 9 ولسوالی، علاوه بر مرکز، صدها معتاد متجاهر تحت تداوی قرار گرفته و به خانه های خود بازگشته اند.

برخی از باشندگان ولایت کندز می گویند که از روزی که ماموران امنیتی اقدام به جمع آوری معتادان به مواد مخدر کرده اند، تعداد معتادان به مواد مخدر کاهش چشمگیری داشته است.

معتادان متجاهر که در این استان تحت درمان قرار گرفته اند، ضمن تشکر از آنان، قول داده اند که دیگر از این اقدام شیطانی دست بردارند.

 

(2024 / 2 / 13   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

پس از روی کار آمدن دولت موقت، تا کنون 1800 معتاد به مواد مخدر در ولایت کندز تداوی شده اند.

سخنگوی فرماندهی انتظامی این ولایت گفت که پس از اداره دولت موقت در 9 ولسوالی، علاوه بر مرکز، صدها معتاد متجاهر تحت تداوی قرار گرفته و به خانه های خود بازگشته اند.

برخی از باشندگان ولایت کندز می گویند که از روزی که ماموران امنیتی اقدام به جمع آوری معتادان به مواد مخدر کرده اند، تعداد معتادان به مواد مخدر کاهش چشمگیری داشته است.

خبرهای مرتبط به این:

نزدیک به 100000 معتاد متجاهر در کشور جمع آوری شده ند

معتادان متجاهر که در این استان تحت درمان قرار گرفته اند، ضمن تشکر از آنان، قول داده اند که دیگر از این اقدام شیطانی دست بردارند.

Leave a reply