نزدیک به 100000 معتاد متجاهر در کشور جمع آوری شده ند

0
43

نزدیک به 100000 معتاد متجاهر در کشور جمع آوری شده اند

مدیر دفتر این معاونت می افزاید: تعدادی از این معتادان تحت درمان هستند و تعدادی نیز پس از درمان به تحصیلات حرفه ای می پردازند.

در عین حال، برخی از افرادی که از مواد مخدر بهبود یافته اند و در حال انجام مطالعات حرفه ای هستند، می گویند که از درمان آنها خوشحال هستند و از دولت موقت می خواهند که تمام معتادان کشور را درمان کند.

 

(2023 / 12 / 11   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که از زمان روی کار آمدن دولت موقت، نزدیک به 100 هزار معتاد در کشور جمع آوری و به مراکز درمانی معرفی شده اند.

مدیر دفتر این معاونت می افزاید: تعدادی از این معتادان تحت درمان هستند و تعدادی نیز پس از درمان به تحصیلات حرفه ای می پردازند.

در عین حال، برخی از افرادی که از مواد مخدر بهبود یافته اند و در حال انجام مطالعات حرفه ای هستند، می گویند که از درمان آنها خوشحال هستند و از دولت موقت می خواهند که تمام معتادان کشور را درمان کند.

خبرهای مرتبط به این:

ترکمنستان؛ ما با افغانستان در درمان معتادان به مواد مخدر همکاری می کنیم

به گفته آنها در خیاطی، نجاری، موبایل سازی و دیگر حرفه های مختلف به خوبی تحصیل کرده اند. ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که قرار است در آینده ده مرکز تداوی معتادان را در ده زون کشور ساخته و حدود ۸۰ هزار معتاد را در سطح کشور جمع‌آوری کند.

Leave a reply