مرمت بناهای تاریخی در هرات آغاز شد

0
59

مرمت بناهای تاریخی در هرات آغاز شد

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند که در حال حاضر تلاش دارند تا از تخریب بیشتر این بناها جلوگیری کنند، اما کار اساسی مرمت این بناهای تاریخی سال آینده آغاز خواهد شد.

باشندگان هرات می گویند که مناره ها و دیگر بناهای تاریخی این ولایت نیز نیازمند نگهداری و مراقبت جدی است. این در حالی است که برج های قلعه اخترالدین حفاظت شده و بازسازی قسمت های تخریب شده ادامه دارد.

 

(2023 / 12 / 11   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

بازسازی ساختمان های تاریخی ویران شده در زلزله های اخیر در ولایت هرات آغاز شده است. دو ماه پیش بسیاری از آثار تاریخی این استان بر اثر زلزله آسیب دیدند.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند که در حال حاضر تلاش دارند تا از تخریب بیشتر این بناها جلوگیری کنند، اما کار اساسی مرمت این بناهای تاریخی سال آینده آغاز خواهد شد.

باشندگان هرات می گویند که مناره ها و دیگر بناهای تاریخی این ولایت نیز نیازمند نگهداری و مراقبت جدی است. این در حالی است که برج های قلعه اخترالدین حفاظت شده و بازسازی قسمت های تخریب شده ادامه دارد.

خبرهای مرتبط به این:

در غزنی، بازسازی شش عمارت تاریخی به پایان رسیده است

مهندسانی که در حال حاضر مشغول بازسازی این بناهای تاریخی هستند می گویند که به دلیل کمبود کارگران حرفه ای کار به کندی پیش می رود.

Leave a reply