ساختمان جدید ریاست امور عامه در زابل در حال ساخت است

0
40

ساختمان جدید ریاست امور عامه در زابل در حال ساخت است

مسوولان ریاست امور عامه ولایت زابل از آغاز اعمار ساختمان جدید این اداره با هزینه ۱۲ میلیون افغانی خبر دادند.

مسوولان اداره امور عمومی این ولایت می گویند که به دلیل نبود ساختمان این اداره همچنان در ساختمان های استیجاری کار خود را انجام می دهند.

به گفته آنان، اعمار ساختمان جدید به هزینه 12 میلیون افغانی از سوی وزارت فواید عامه آغاز شده است. مسؤولان اداره مذکور همچنین گفتند که در این پروژه برای تعدادی از مردم منطقه زمینه کار فراهم شده است.

 

(2024 / 2 / 13   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان ریاست امور عامه ولایت زابل از آغاز اعمار ساختمان جدید این اداره با هزینه ۱۲ میلیون افغانی خبر دادند.

مسوولان اداره امور عمومی این ولایت می گویند که به دلیل نبود ساختمان این اداره همچنان در  ساختمان های استیجاری کار خود را انجام می دهند.  ا ا ا

خبرهای مرتبط به این:

یک ساختمان مکتب در بغلان با هزینه 274 هزار دالر ساخته می شود

به گفته آنان، اعمار ساختمان جدید به هزینه 12 میلیون افغانی از سوی وزارت فواید عامه آغاز شده است. مسؤولان اداره مذکور همچنین گفتند که در این پروژه برای تعدادی از مردم منطقه زمینه کار فراهم شده است.

Leave a reply