یک ساختمان مکتب در بغلان با هزینه 274 هزار دالر ساخته می شود

0
51

یک ساختمان مکتب در بغلان با هزینه 274 هزار دالر ساخته می شود

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان بغلان می گویند که یک مکتب در ولسوالی بغلان مرکزی به هزینه 274000 دالر امریکایی به هزینه مالی یونسیار ساخته می شود.

ابراهیم عمری مدیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بغلان می گوید که کار ساخت یک مکتب در شهرک مهاجرین ولسوالی بغلان مرکزی با هزینه مالی یونسیار آغاز شده و در آینده نزدیک با کیفیت خوب تکمیل خواهد شد.

 

(2023 / 12 / 20    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان بغلان می گویند که یک مکتب در ولسوالی بغلان مرکزی به هزینه 274000 دالر امریکایی به هزینه مالی یونسیار ساخته می شود.

ابراهیم عمری مدیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بغلان می گوید که کار ساخت یک مکتب در شهرک مهاجرین ولسوالی بغلان مرکزی با هزینه مالی یونسیار آغاز شده و در آینده نزدیک با کیفیت خوب تکمیل خواهد شد.

خبرهای مرتبط به این:

یک ساختمان مکتب در بامیان به هزینه 220000 دالر ساخته شد

ابراهیم افزود که ساخت این مکتب از سوی دفتر یونسیار به یک شرکت خصوصی واگذار شده و با هزینه ای بالغ بر 274 هزار دالر امریکایی ساخته می شود.

Leave a reply