ایران آمادگی خود را برای خرید محصولات و میوه های افغانستان با قیمت مناسب نشان داده است

ایران آمادگی خود را برای خرید محصولات و میوه های افغانستان با قیمت مناسب نشان داده است

همچنین در مرحله تحویل است. به گفته این منبع، سفیر قمی در این دیدار ابراز اطمینان کرد که ایران متعهد به همکاری بیشتر است.

وی گفت که کشورش آماده است تا محصولات افغانستان را با قیمت مناسب خریداری کند و در زمینه زراعت با کشاورزان افغان همکاری کند. بر اساس اطلاعات منبع، علاوه بر بسیاری از مسائل منطقه ای، در مورد توسعه تجارت و تسریع در کار توسعه خطوط ریلی بحث مفصلی صورت گرفت.

 

(2023 / 3 /  19  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سفیر ایران در کابل می گوید که کشورش آماده است تا محصولات و میوه های افغانستان را با قیمت مناسب خریداری کند و با کشاورزان افغان همکاری کند.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توئیتر خود نوشت که با وزیر امور خارجه در کابل، حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران، حسین مرتضوی معاون وی و هیئت های دیگر دیدار و گفتگو کرد.

این منبع می افزاید: وزیر امور خارجه در ابتدای این دیدار در خصوص دستاوردهای اخیر دولت موقت، تحولات سیاسی، وضعیت تجاری و اقتصادی صحبت کرد و از کشور ایران برای تحویل اسرای افغانستانی زندانی در ایران تشکر کرد.

همچنین در مرحله تحویل است. به گفته این منبع، سفیر قمی در این دیدار ابراز اطمینان کرد که ایران متعهد به همکاری بیشتر است.

خبرهای مرتبط به این:

دولت موقت: در حال بررسی پرونده زندانیان افغانستانی اعزامی از ایران هستیم

وی گفت که کشورش آماده است تا محصولات افغانستان را با قیمت مناسب خریداری کند و در زمینه زراعت با کشاورزان افغان همکاری کند. بر اساس اطلاعات منبع، علاوه بر بسیاری از مسائل منطقه ای، در مورد توسعه تجارت و تسریع در کار توسعه خطوط ریلی بحث مفصلی صورت گرفت.