کابینه طرح ورود و تردد کامیون های خارجی به خاک افغانستان را تصویب کرد

کابینه طرح ورود و تردد کامیون های خارجی به خاک افغانستان را تصویب کرد

اداره امور در صفحه توئیتر خود نوشت که کابینه دولت موقت طرح ورود و تردد کامیون های خارجی به خاک افغانستان را تصویب کرده است.

این منابع افزودند که وظیفه اجرای این پروژه با هماهنگی نهادهای مربوطه به وزارت ترانسپورت و هوانوردی سپرده شده است. این در حالی است که مقامات افغانستان و پاکستان بر سر راه اندازی اتوبوس های مسافربری بین جلال آباد و پیشاور به توافق رسیده اند.

 

(2023 / 3 / 19   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

کابینه طرح ورود و تردد کامیون های خارجی به خاک افغانستان را تصویب کرد. اداره امور در صفحه توئیتر خود نوشت که کابینه دولت موقت طرح ورود و تردد کامیون های خارجی به خاک افغانستان را تصویب کرده است.

این منابع افزودند که وظیفه اجرای این پروژه با هماهنگی نهادهای مربوطه به وزارت ترانسپورت و هوانوردی سپرده شده است.

خبرهای مرتبط به این:

طرح اصلاحات شفاخانه جمهوریت در جلسه کابینه به تصویب رسید  

این در حالی است که مقامات افغانستان و پاکستان بر سر راه اندازی اتوبوس های مسافربری بین جلال آباد و پیشاور به توافق رسیده اند.