بازار گیاهان و گل ها در کابل بهبود یافته است

بازار گیاهان و گل ها در کابل بهبود یافته است

در عین حال، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز از شهروندان می خواهد که در کنار کاشت این گیاهان به حفاظت از گیاهان نیز توجه کنند.

بر اساس اطلاعات وی، امسال علاوه بر اینکه دو میلیون نهال مثمر و غیر مثمر توسط این وزارتخانه در حال توزیع است، قرار است 32 میلیون اصله نهال دیگر توسط مربیان نهال، موسسات و بخش خصوصی توزیع شود.

 

(2023 / 3 / 17   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

با فرا رسیدن فصل بهار، مزارع نمای شهر کابل را تغییر داده است. فروشندگان گیاهان می گویند روزانه ده ها نفر برای خرید گیاهان به آنها مراجعه می کنند.

امسال نیز مانند سال های دیگر، نبات فروشان انواع گیاهان میوه ای، غیر مثمر و زینتی را برای فروش در مناطق مختلف شهر کابل به بازار عرضه کرده اند.

در عین حال، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز از شهروندان می خواهد که در کنار کاشت این گیاهان به حفاظت از گیاهان نیز توجه کنند.

خبرهای مرتبط به این:

آمار; موبایل‌های موجود در بازار از کل جمعیت جهان بیش‌تر است

بر اساس اطلاعات وی، امسال علاوه بر اینکه دو میلیون نهال مثمر و غیر مثمر توسط این وزارتخانه در حال توزیع است، قرار است 32 میلیون اصله نهال دیگر توسط مربیان نهال، موسسات و بخش خصوصی توزیع شود.