یونیسف: آموزش یک امتیاز نیست، بلکه یک حق مسلم انسانی است

0
48

یونیسف: آموزش یک امتیاز نیست، بلکه یک حق مسلم انسانی است

از سوی دیگر، سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، روز جهانی آموزش سال 2023 را به دختران و زنان افغان محروم از تحصیل اختصاص داده است.

این در حالی است که در افغانستان با حکم ا.ا. دختران بالای ششم ابتدایی از رفتن به مکتب و اخیراً زنان و دختران تا دستور دوم از رفتن به پوهنتون منع شده اند.

 

(2023 / 1 / 22    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مدیر آموزش و پرورش صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفت: آموزش یک امتیاز نیست بلکه یک حق است.

رابرت جونکیز، مدیر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا دپارتمان آموزش یونیسف، در توییتی گفت که آموزش یک حق انسانی است نه یک امتیاز.

وی افزود باید اطمینان حاصل شود که هر کودک از فرصت برابر برای شکوفایی استعداد و یادگیری برخوردار است.

از سوی دیگر، سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، روز جهانی آموزش سال 2023 را به دختران و زنان افغان محروم از تحصیل اختصاص داده است.

خبرهای مرتبط به این:

مفتی پاکستانی از رهبر ط‌البان خواست در مورد منع تحصیل دختران تجدید نظر کند

این در حالی است که در افغانستان با حکم ا.ا. دختران بالای ششم ابتدایی از رفتن به مکتب و اخیراً زنان و دختران تا دستور دوم از رفتن به پوهنتون منع شده اند.

Leave a reply