مفتی پاکستانی از رهبر ط‌البان خواست در مورد منع تحصیل دختران تجدید نظر کند

0
65

مفتی پاکستانی از رهبر ط‌البان خواست در مورد منع تحصیل دختران تجدید نظر کند

محمد تقی عثمانی، مفتی دارالعلوم کراچی پاکستان با ارسال یک نامه به هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست ط‌البان، خواهان تجدید نظر در باره ممنوعیت تحصیل دختران شد.
او بر نیاز زنان با سواد در جامعه تاکید کرده و گفته است که برای حل مشکلات در بخش‌های صحی، خدمات عامه و تعلیم تربیه، حضور زنان ضروری است.
آقای تقی عثمانی پیش از این نیز خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شده بود.

 

(2022 / 12 / 28    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مفتی پاکستانی از رهبر ط‌البان خواست در مورد منع تحصیل دختران تجدید نظر کند.
محمد تقی عثمانی، مفتی دارالعلوم کراچی پاکستان با ارسال یک نامه به هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست ط‌البان، خواهان تجدید نظر در باره ممنوعیت تحصیل دختران شد.
او بر نیاز زنان با سواد در جامعه تاکید کرده و گفته است که برای حل مشکلات در بخش‌های صحی، خدمات عامه و تعلیم تربیه، حضور زنان ضروری است.

خبرهای مرتبط به این:

در ادامه کناره‌گیری استادان دانشگاه از بهر منع شدن دختران به دانشگا‌ه‌ها، صفت‌الله بهیج نیز در واکنش به این موضوع از سمت استادی در دانشگاه پولی‌تخینک کابل استعفا داد

آقای تقی عثمانی پیش از این نیز خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شده بود.

Leave a reply