دولت افغانستان: در صورت نیاز، نیروی ویژه برای پروژه تاپی تشکیل خواهد شد

0
68

دولت افغانستان: در صورت نیاز، نیروی ویژه برای پروژه تاپی تشکیل خواهد شد

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد می گوید که آمادگی کامل برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان وجود دارد و در صورت نیاز نیروی ویژه برای امور امنیتی ایجاد خواهد شد.

تاپی پروژه ای برای گسترش خط لوله گاز بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که در ماه می 2015، توافق نامه عملی جانبی بین روسای جمهور کشورهای مربوطه در عشق آباد ترکمنستان امضا شد.

 

(2023 / 1 / 22    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد می گوید که آمادگی کامل برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان وجود دارد و در صورت نیاز نیروی ویژه برای امور امنیتی ایجاد خواهد شد.

تاپی پروژه ای برای گسترش خط لوله گاز بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که در ماه می 2015، توافق نامه عملی جانبی بین روسای جمهور کشورهای مربوطه در عشق آباد ترکمنستان امضا شد.

معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا دیروز بیانیه ای مطبوعاتی در رابطه با تضمین امور امنیتی تاپی و سایر پروژه های ملی صادر کرده است. منابع نوشتند که پروژه تاپی که یک پروژه مهم اقتصادی در سطح منطقه است.

خبرهای مرتبط به این:

دلاور: پروژه تاپی برای افغانستان و کشورهای همسایه حیاتی است

این منبع می افزاید، ا.ا به امنیت پروژه های ملی در کشور توجه زیادی دارد و برای اجرای پروژه تاپی در کشور آمادگی کامل دارد و این پروژه را رکن مهم زیرساخت های اقتصادی کشور می داند و شروع آن را آغاز می کند و این امور عملی یک خبر خوب برای افغان ها است.

Leave a reply