تاکید یونیسف بر پایان‌دادن به کار کودکان در افغانستان

تلویزیون باغی: همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان بر ادامه هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی برای پایان دادن به کار کودکان تاکید کرد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در صفحه رسمی خود گفته است: « در دنیای ما جایی برای کار کودکان وجود ندارد.»

نماینده یونیسف در افغانستان که به کارزار مبارزه با کار کودکان پیوسته، گفته است: «هر کودکی حق دارد بازی کند، یاد بگیرد و فقط کودک باشد.»

امروز یک‌شنبه، ۱۲ جون روز جهانی مبارزه با کودکان کار اعلام شده است.

سازمان بین‌المللی کار نیز در توییتی نوشته است که همکاری خود را با یونیسف برای رسیدگی به معضل کار کودکان در افغانستان تقویت می‌کند.

این در حالی است که به دنبال سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن طالبان و وخیم شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شمار کودکان کار نسبت به گذشته افزایش یافته است.

بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت پیشین، بیش از یک میلیون کودک کار در افغانستان وجود داشتند که اکنون این میزان به طرزی چشمگیر بیشتر شده است.

با این حال، یونیسف گفته است که تا پایان سال جاری میلادی، ۱۵ هزار کلاس اجتماعی برای کودکان در سراسر افغانستان برگزار خواهد کرد.

طالبان: یونیسف به آموزگاران معاش می‌دهد