ضبط سلاح شبیه تسلیحات افغانستان از سوی جنرال هندی

0
66

تلویزیون باغی: قوماندان فرقهٔ خنجر اردوی هند می‌گوید که در این اواخر تسلیحاتی را در کشمیر ضبط کرده اند که شبیه تسلیحاتی است که در افغانستان دیده شده بود.

جنرال اجی چاندپوریا گفت که این تسلحیات، تجهیزات و مهمات که از پاکستان وارد کشمیر می‌شد، به دست نیروهای هندی افتاد.

او افزود: “ما تسلیحات، وسایل نظارت بصری و مهماتی را کشف و ضبط کردیم که در گذشته دیده نشده بود. این تسلیحات شبیه مهمات و وسایلی است که در جریان و پس از خروج نیروهای امریکایی در افغانستان دیده شده بود.”

این جنرال هندی اضافه کرد که به باور آنان در آیندهٔ نزدیک بر علاوهٔ تندروان،‌ تسلیحات و تجهیزات مانند این نیز به کشمیر فرستاده خواهد شد.

آقای چاندپوریا گفت که از کشفیات اخیر بر میاید که پاکستان تندروان افغان را به کشمیر تحت ادارهٔ هند سوق می‌دهد.

نیروهای هندی در این اواخر تجهیزاتی مانند، عینک‌های شب‌بین را نیز ضبط کرده اند؛ تجهیزاتی که در افغانستان به کار گرفته می‌شد.

بر اساس معلومات استخبارات اردوی هند، در حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ تندرو در این اواخر در کمپ‌های تعلیمی آنسوی مرز کشمیر جابجا شده اند.

هند تخمین می‌کند که در آیندهٔ نزدیک شاهد سرازیر شدن تسلیحات تندروان افغان، به کمک پاکستان، در کشمیر خواهند بود.

آنان به این باور اند که در حال حاضر در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تندرو تعلیم‌یافته در کشمیر فعال اند که بیشتر آنان جوانانی اند که توسط تروریستان شستشوی مغزی شده اند.

کشمیر که جمعیت آن عمدتاً مسلمانان اند، از زمان استقلال پاکستان و هند در سال ۱۹۴۷ به اینسو به دو بخش تقسیم شده است که یکی آن زیر ادارۀ هند و دیگری زیر ادارۀ پاکستان است.

هند و پاکستان – دو همسایۀ رقیب مجهز با اسلحۀ اتمی – دو بار به خاطر ملکیت کشمیر با هم جنگیده اند. هرچند هر یک از این دو کشور بخشی از کشمیر را زیر ادارۀ خود دارند، هردوی آنان ادعای ملکیت کامل آن را دارند.

Leave a reply