وزیر امور خارجه در راس هیاتی به ترکمنستان سفر کرد

0
63

وزیر امور خارجه در راس هیاتی به ترکمنستان سفر کرد

سرپرست وزارت امور خارجه به دعوت رسمی وزیر امور خارجه ترکمنستان در راس هیاتی به این کشور سفر کرد.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توئیتر خود نوشت که قرار است دو طرف درباره بسیاری از موضوعات دوجانبه گفتگو کنند.

به گفته وی، این هیئت شامل سرپرست وزارت معادن و پترولیم و مسئولان سازمان راه آهن کشور و شرکت برق است.

 

(2024 / 2 / 25    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سرپرست وزارت امور خارجه به دعوت رسمی وزیر امور خارجه ترکمنستان در راس هیاتی به این کشور سفر کرد.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توئیتر خود نوشت که قرار است دو طرف درباره بسیاری از موضوعات دوجانبه گفتگو کنند.

خبرهای مرتبط به این:

سرپرست وزارت خارجه طالبان در راس یک هیات راهی ترکیه شد

به گفته وی، این هیئت شامل سرپرست وزارت معادن و پترولیم و مسئولان سازمان راه آهن کشور و شرکت برق است.

Leave a reply