هفته گذشته بیش از 100 نفر در ادارات دولتی مشغول به کار شدند

0
58

هفته گذشته بیش از 100 نفر در ادارات دولتی مشغول به کار شدند

ریاست عمومی ریاست عمومی می‌گوید که در هفته گذشته بیش از 100 تن پس از بررسی از سوی انستیتوت اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بست‌های 3 و 8 در ادارات مختلف دولتی تعیین شدند.

بر اساس اطلاعات این اداره، این افراد در وزارت های معارف، صحت عامه، صنعت و تجارت، اداره ملی حفاظت محیط زیست و ریاست های آموزش فنی و مسلکی ولایات مشغول به کار هستند.

 

(2023 / 2 / 25   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

ریاست عمومی ریاست عمومی می‌گوید که در هفته گذشته بیش از 100 تن پس از بررسی از سوی انستیتوت اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بست‌های 3 و 8 در ادارات مختلف دولتی تعیین شدند.

بر اساس اطلاعات این اداره، این افراد در وزارت های معارف، صحت عامه، صنعت و تجارت، اداره ملی حفاظت محیط زیست و ریاست های آموزش فنی و مسلکی ولایات مشغول به کار هستند.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت صحت: 150000 زن در بخش بهداشت مشغول به کار هستند

به گفته مسئولان، این سلسله انتصابات در ولایات نیز ادامه دارد که اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی پس از شرکت در امتحان، افراد موفق را در بست های مربوطه تعیین می کند.

Leave a reply